czwartek, 18 kwietnia 2024

Przykładowy .asoundrc

$ aplay -l

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****

card 0: Generic_1 [HD-Audio Generic], device 3: HDMI 0 [SAMSUNG]

  Subdevices: 1/1

  Subdevice #0: subdevice #0

card 0: Generic_1 [HD-Audio Generic], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]

  Subdevices: 1/1

  Subdevice #0: subdevice #0

card 0: Generic_1 [HD-Audio Generic], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]

  Subdevices: 1/1

  Subdevice #0: subdevice #0

card 0: Generic_1 [HD-Audio Generic], device 9: HDMI 3 [HDMI 3]

  Subdevices: 1/1

  Subdevice #0: subdevice #0

card 3: Device [USB Audio Device], device 0: USB Audio [USB Audio]

  Subdevices: 1/1

  Subdevice #0: subdevice #0


Dla karty pierwszej od góry plik wygląda tak: 

defaults.pcm.card 0

defaults.pcm.device 3

defaults.ctl.card 1